söndag 28 november 2010

Sätta i varp

Dags att visa hur man sätter in varpen i vävstolen. Detta består av två större moment, att föra över varpen och att dra på varpen. Börjar med den första delen, själva pådragningen kommer i ett senare inlägg.
Teckningen är tagen från Laila Lundells Stora Vävboken och är gjord av Tomas Lundell. I boken använder hon totalt fem sidor för att visa överföring av varp till vävstolen,  plus ytterligare fyra sidor till själva pådragningen. Så detaljerad kan inte jag vara, försök alltså inte sätta upp en väv bara med hjälp av min blogg!
Man placerar sin förskedade varp i vävstolen med käppen man förskedat på bakåt i vävstolen, sedan skeden, därefter skälstickorna och slutligen varpflätan längst fram. På teckningen, som visar hur det går till i en stor vävstol, ligger allt utbrett över ett par käppar som man lagt ut på längden i vävstolen, det behövs inte i min lilla vävstol med dess fasta slagbom. Jag sätter helt enkelt in förskeden i slagbommen, den syns upptill på det första fotot.
Sedan är det dags att föra över öglorna i varpen till bomkäppen i vävstolen. Varptrådarna delas upp i grupper mellan snörena på bomkäppen. Man mäter noga att avståndet mellan snörena på käppen blir samma som bredden på varje grupp varptrådar i förskeden. Det är också viktigt att se till att varpens mitt kommer mitt i vävstolen. Varptrådarna måste också gå rakt från försked till käpp, de får inte korsa varandra. Allt detta är lättast att ordna när varpen hålls spänd.
När varpen sitter snyggt på bomkäppen är det dags att föra över skälstickorna till baksidan av skeden.
Man börjar med att ställa upp den första skälstickan mot skeden. Foto två och tre visar hur det ser ut från framsidan och baksidan på skeden. Sedan för man in en extra skälsticka eller annan hjälpkäpp mellan varplagren på baksidan. Därefter tar man bort första skälstickan på framsidan och lägger nästa skälsticka mot skeden och för över den delen av skälet på samma sätt. Sedan byter man ut eventuell hjälpsticka mot skälstickan och knyter ihop skälstickorna igen, fast på andra sidan av skeden.
Man ser på bilden att varpen egentligen är lite för bred för vävstolen, kanske bör man alltid räkna bort ett par cm i varje sidan från vävstolens bredd. Alltså högst ca 66 cm bred väv på en 70 cm bred vävstol. Jag fick till exempel lov att sätta ett extra hjälpsnöre från det ena hålet till det andra på en av skälstickorna för att hindra att trådar ramlade på fel sida när jag drog på.

 


På min sista bild är allt klart, varpen sitter på bomkäppen, skälstickorna ligger närmast käppen och skeden sitter i slagbommen. Dags att dra på!

Inga kommentarer: