söndag 20 februari 2011

Solva

För att solva behöver man en solvnota, och en sådan ser i mitt fall ut som på bilden. De de 8 första lodräta rutraderna med de två diagonala svarta rut-raderna till vänster är de fyra skaften. När man solvar börjar man från höger på skaftteckningen, vilket är på den åttonde rutraden från vänster på bilden. Den nionde och tionde rutan är bara utfyllnad, den elfte till fjortonde visar hur tramporna ska knytas till skaften. Rutorna under (ibland är de över) tramporna visar trampordningen, alltså i vilken ordning man ska trampa ner tramporna när man väver.
Solvningen börjar alltså med rutrad 8. Där är den översta rutan svart. Det betyder att den första tråden ska sättas i ett solv på det bakersta av de fyra skaften. I rutrad sju är den andra rutan fylld - alltså tråd 2 i ett solv på skaft 2 bakifrån. Rad 6 har ruta 3 fylld, tråd tre ska solvas på det näst närmsta skaftet osv. Sedan fortsätter man så, man behöver inte rita alla trådarna, 888 stycken i mitt fall, utan ritar bara upp så mycket som behövs för att man ska förstå mönstret, Sedan börjar man om från början. Här hade det egentligen bara behövts 4 rutrader.
På nästa bild har jag hunnit några mönsteromgångar, eller mönsterrapporter som det brukar kallas. Solva är den del av vävuppsättningen som brukar ta längst tid. Det är dessutom lite enformigt att peta in trådar i öglor, och man måste hela tiden vara noggrann och kontrollera att man gör rätt. Annars kan man tvingas ta upp massor av trådar och göra om. I övrigt tycker jag nog att själva vävuppsättningen nästan är det roligaste på vävningen, den och att klippa ner den färdiga väven.
Dagens tredje bild föreställer två solvkrokar. När man sätter upp tunna varpar, som den bomullsvarp jag håller på med nu, är de väldigt användbara för att få tag i trådarna och trä dem genom solvögonen. Grov varp är lättare att trä med bara fingrarna, men jag brukar använda solvkrokar då också. Tycker de är väldigt bra.

Fram till nu har jag varit snabbare med att sätta upp väven än att blogga om vävuppsättningen, men just nu håller jag fortfarande på att solva. Jag har kommit ungefär halvvägs, så det tar nog ytterligare någon/några veckor innan jag är färdig. 900 trådar tar ca 5 timmar för mig att solva.

Inga kommentarer: