lördag 6 november 2010

Lang och rör


Lang är antalet trådar man varpar med samtidigt, med tjock varp kanske det bara är en, oftast vill man ta lite fler i sänder eftersom varpningen då går fortare. Min varp har 4 trådar i lang, vilket är det mesta man klarar att varpa med utan speciella hjälpmedel, en tråd mellan varje finger på handen. Bilden visar tydligt att det är fyra trådar som följs åt i skälet. Viktigare är langparet, som ibland också förkortas till lang, det är de trådar som hänger ihop i en ögla och måste hänga ihop under förskedningen, alltså 8 trådar i mitt fall.

Rör är de hål som finns i vävskeden mellan de smala skenor av stål den är uppbyggd av. Den sked jag här använder till att förskeda är 30/10, vilket är en ganska gles sked. Siffran 30 syns på vävskedens kant, 10 betyder 10 cm och är underförstått på den här skeden. Det finns alltså 30 mellanrum på 10 cm av denna vävskeden, vilket går att räkna på fotot. Siffran 70 på skeden betyder att den är 70 cm bred, vilket är bredden på min Viktoria-vävstol. Vävskedar finns att köpa med massor av olika bredder och avstånd mellan stålskenorna.
Förskedningen är till för att sprida ut varpen över hela den bredd som tyget så småningom ska ha. Man börjar med en förskedsberäkning, där man räknar ut hur tätt langen ska sitta i förskedningsskeden.
Min blivande väv ska vara 68 cm bred. Det är bra att lägga till några procent på bredden när man förskedar och drar på, eftersom man vid vävningen oftast drar ihop kanterna. Jag tänker därför utnyttja hela skedens bredd, 70 cm. Min varp består av 888 trådar, med 8 trådar per langpar blir det 111 lang. Skeden har 7 gånger 30 rör alltså 210 rör som langen ska fördelas över. (70 cm är förstås 7*10 cm). Det blir lite mer än ett lang på vartannat rör. 210/2=105, det blir alltså 6 lang över. Dessa fördelar jag över bredden genom att fylla 3 rör i rad var tionde cm. Dvs efter 15 trådar i vartannat rör fyller jag lang 16 i nästa rör och lang 17 i det intill, sedan fortsätter jag med 15 lang vartannat rör, ett lang i vardera av nästa två rör osv.
Vad gör man om man tex bara behöver en varpbredd på 40 cm? Man räknar då antalet rör på 40 cm och fördelar langen över dem. 70 minus 40 är 30 cm, för att få lika mycket tomt på vardera sidan delar man det i 2, alltså 15 cm. Man börjar därför förskeda 15 cm från höger sida på skeden och får automatiskt 15 cm kvar till vänster när man är färdig.

Inga kommentarer: