söndag 30 oktober 2011

Framknytning

Framknytning går ut på att spänna fast varpen framtill så att den kan föras ner mot tygbommen, den bom som det färdiga tyget så småningom ska rullas upp på. Framknytningskäppen är fäst vid tygbommen med ett antal vävsnören. Kontrollera att varpen sitter mitt i vävstolen och att framknytningskäppen sitter rakt. Ta sedan en lagom bunt varptrådar, ca 2 cm i skeden. Dela bunten i två och lägg den ena delen över och den andra under framknytningskäppen. Knyt ihop de båda trådgrupperna med en dubbel enkelknut, man snor dem alltså först ett varv omkring varandra i en enkel knut, och sedan ännu ett varv. Börja med att knyta två grupper mitt på, fortsätt sedan längst ut i varje ända av varpen, fyll sedan på resten. Jag brukar göra en ny knut vid varje färdig knut, först en innanför den längst ut till vänster, sedan en på var sida om dem i mitten och till sist en innanför den längst ut till höger. Detta för att käppen ska hållas jämnt spänd, med ungefär lika många färdigknutna trådgrupper på varje sida om mitten.

 

Det är viktigt att se till att alla trådar är lika mycket sträckta, man kan borsta trådändarna lite försiktigt om trådgrupperna inte är jämna.
När alla trådgrupper är färdigknutna går man igenom dem och känner efter bakom skaften att de är lika mycket sträckta. Man brukar behöva knyta till en del grupper lite extra, oftast de grupper man knöt först.

När alla känns någorlunda lika börjar man från ena sidan och knyter till dem ytterligare en gång. Man tar tag i båda ändarna, dra till ursprungsknuten lite och knyter ihop ändarna till en halv rosett.

Så här kan det se ut när man är klar


Därefter tar man ett snöre, tex en bit mattvarp, som måste vara en bit längre än framknytningskäppen. Man knyter fast den i hålet i käppens högra ände.

Man för snöret över de trådgrupper som är över käppen och under dem som är under.

När man dragit igenom alla grupper spänner man snöret så hårt man kan och fäster det i hålet i käppens vänstra ände. Snöret får varptrådarna att bre ut sig lite och hamna på samma höjd.
Nu är vävstolen färdig att börja väva på. Hade det varit en stor vävstol med trampor hade det nu återstått att knyta upp skaften och tramporna, men det behöver jag inte göra på Victorian. Skaften är redan uppknutna och några trampor finns inte.

Inga kommentarer: